תקנון מרוץ סאקוני גבעתיים 2016
 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי,
  בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד. השתתפות במקצה 10 ק"מ מותרת לגילאי 13 ומעלה, השתתפות במקצה 5 ק"מ מותרת לגילאי 12 ומעלה.
 2. השתתפות במרוץ מותנת בחתימה על הצהרת בריאות אינטרנטית או ידנית. הצהרת הבריאות מסירה מכל אחריות את מפיקי האירוע ועיריית גבעתיים לכל נזק כלשהו שיגרם למשתתף לרבות נזקי גוף.
 3. משתתף מתחת לגיל 18 מחויב באישור הורים אינטרנטי או ידנית.
 4. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 5. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ
  וכי אני מוותר/ת על כל תביעה,טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 6. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את
  עצמם או או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 7. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 8. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 9. קו הגמר יינעל בשעה 8:50 רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים
  כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום.
  לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 10. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 11.  ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 12. נוהל ביטול הרשמה ועדכון פרטים:  על מנת לבטל את הרשמתכם לאירוע, יש להיכנס לקישור – ביטול הרשמה – ולמלא את כל הפרטים.
  בכל שינוי בפרטי הנרשם נא לפנות לחברת שוונג במייל בלבד לא יאוחר ממועד סגירת ההרשמה.
 13. מוסכם עליי כי מטה האירוע ישתמש בצילומים שלי לפני, במהלך ולאחר האירוע לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 14. למארגנים שמורה הזכות לשינוי זמני הזינוקים בשל מזג אויר


פייסבוק שוונג

אינסטגרם שוונגנותני חסויות